Hero Image
waitlist

دنبال دوست و نه شریک میگردید؟

به زودی قادر خواهید بود از Muzz به طور انحصاری برای پیدا کردن دوست و ارتباط برقرار کردن با جامعه استفاده کنید.
اولین کسی باشید که از انتشار نسخه صرفاً اجتماعی ما خبردار می شوید.
ارتباطات معنادار محلی ایجاد کنید
با مسلمانان در جامعه محلی خئد ارتباط برقرار کنید ئ با دوستان همفکر در نزدیکی خود آشنا شوید. به گروه هایی که به آنها علاقه مند هستید بپیوندید و آزادانه ابراز وجود کنید.
هر زمان لازم باشد ناشناس پست بگذارید
با جامعه خود ارتباط برقرار کنید تا پست به اشتراک بگذارید یا توصیه درخواست کنید. برای موضوعات حساس حتی میتوانید به طور ناشناس پست بگذارید.
گروه های مخصوص زنان و مخصوص مردان پیدا کنید
آیا به فضای امن زنانه ای نیاز دارید تا با زنان مسلمان دیگر چت کنید؟ ما شما را درک می کنیم.
یک پلتفرم امن معرف ارزش های مسلمانی
محدود یا بلاک نخواهید شد. ما از آزادی بیان محترمانه در مورد موضوعات مهم در جامعه مسلمانان حمایت می کنیم. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما برای امن و حلال نگه داشتن پلتفرم ما تلاش می کنند.

Muzz is better on the app!

برنامه ازدواج مسلمانان
مسلمان مجرد
برنامه ای برای مسلمانان مجرد
ازدواج اسلامی
دوست یابی اسلامی
مسلمان شیعه
مسلمان سنی
دوست یابی مسلمانان
عشق عرب
چت عربی
برنامه دوست یابی مسلمانان
دوست یابی عربی