Muzz | دوست یابی حلال در اسلام

دوست یابی حلال در اسلام

دوست یابی در اسلام تا زمانی که هدف از آن ازدواج باشد، حلال است. شما با استفاده از فیلترهای ما می توانید گستره ی جستجوی خود را بر اساس فرقه، جغرافیا، سن، سطح عبادت و غیره محدود کنید.

App Store iconGoogle Play icon
Black muslim couple eating ice cream.
Maryam and Khalifa, Married on Muzz in 2019

دوست یابی در اسلام

دوست یابی حلال به شرطی در اسلام مجاز است که با نیت ازدواج انجام شود و ما از این موضوع آگاهیم چون در این مورد سوال کرده ایم. زمانی که موز را توسعه می دادیم بزرگترین مانع پیش روی ما نحوه اینترنتی کردن دوست یابی اسلامی در عین احترام به عقاید مذهبی و فرهنگی کاربران خود از سراسر جهان بود.

با وجود بیش از 6 میلیون عضو مسلمان و 250000 مورد ازدواج موفق رو به افزایش و همچنین فیلترها و گزینه های حریم خصوصی پیشرفته، شما آماده پیدا کردن شریک مسلمان خود هستید.

Shaikh Faiyaz Jaffer, Associate Chaplain at the Islamic Center, NYU
Shaikh Faiyaz Jaffer, Associate Chaplain at the Islamic Center, NYU

دوست یابی چه گونه می تواند حلال باشد؟

متداول ترین سوالی که از ما پرسیده می شود (به اضافه این سوال که آیا ما اول خامه را روی کیک خود می مالیم یا مربا را) این است که آیا دوست یابی می تواند اسلامی باشد یا خیر. ما هم این سوال را مطرح کردیم! شیخ فیاض جعفر، دین یار مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک، برای ما توضیح می دهد که در اسلام چه رابطه محکمی میان دوست یابی و نیت ازدواج وجود دارد:

"اگر آن [دوست یابی] را به عنوان راهی برای تعامل با جنس مخالف به امید یا به قصد ازدواج تعریف کنیم، کاملا مجاز است" - شیخ فیاض جعفر.

Muslim couple on their wedding day
Ayoub and Iman, Married on Muzz in 2020

پیدا کردن شریک زندگی

همانطور که پیدا کردن یک شریک مسلمان به طرق سنتی دشوارتر می شود، ما در برنامه دوست یابی حلال خود این امر را آسان تر کرده ایم. برای فیلتر کردن بر اساس فرقه، مکان، سن، سطح عبادت و غیره از فیلترهای مذهبی ما استفاده کنید. تمام اعضای ما توسط سلفی تایید می شوند و بنابراین شما با اشخاص واقعی صحبت می کنید.

با تصاویر تار شده از حریم خصوصی کامل لذت ببرید، از نام مستعار استفاده کنید و حتی یک ملازم (که به آن ولی نیز گفته می شود) به چت های خود اضافه کنید. هنوز آماده به اشتراک گذاشتن شماره خود نیستید؟ به طور رایگان تماس ویدیویی و صوتی بگیرید! با پروفایل ویدیویی شخصیت خود را به نمایش بگذارید، یا به معرفی صوتی خود اجازه دهید به جای شما حرف بزند. چه کسی گفته دوست یابی اسلامی باید خسته کننده باشد؟

مسلمان سنی
مسلمان مجرد
برنامه ای برای مسلمانان مجرد
مسلمان شیعه
ازدواج اسلامی
برنامه ازدواج مسلمانان
دوست یابی مسلمانان
برنامه دوست یابی مسلمانان
دوست یابی اسلامی
عشق عرب
دوست یابی عربی
چت عربی