Madad | muzz 101 | Explore kiya hai?

Explore kiya hai?

Ye maloom karne ke liye daryaft karna ek tareqa hai ke aap ki profile kis ne dekhi aur pasand ki hai!

Explore wala hissa is per mushtamil hai:

Aap ko pasand kiya

Aap ko dekha

Aise membran jinhone aap ki profile aur tasaweer dekhi hai.

Pasand kiya

Wo profiles jise ap ne pasand kiya aur jis ke sath match karna chahte hain.

Pass kiya

Jin profiles ko aap ne pass kiya aur jo aap ke liye bilkul durust nahi hain. Gold member ke batur aap in main se kisi per bhi apne zehan ko tabdeel karne ke liye azad hain.

Pasandida

Aise profiles jinhain aap ne baad ke liye apne pasandeeda main shamil karne ka intekhab karte hain.

Block kiya

Jin profiles ko aap ne block karne ka intekhab kiya hai. Gold member ke batur aap in main se kisi ko bhi unblock karne ke liye azad hain.

Can’t find your answer?

If you have questions about how Muzz works, or need technical troubleshooting help, please check out our Help & Support page.

Sunni musalman
Gair shadi shuda musalman
Gair shadi shuda muslim ka app
Shia Musalman
Muslim shadi
Muslim shadi app
Muslim dating
Muslim dating app
Islami dating
Arab main muhabbat
Arab dating
Arab se baat chet