Bantuan & sokongan | muzz 101 | Bagaimanakah saya boleh menukar kamera, semasa panggilan video?

Bagaimanakah saya boleh menukar kamera, semasa panggilan video?

Setiap panggilan video akan secara automatik menggunakan kamera meghadap ke hadapan anda.

Untuk bertukar kepada kamera menghadap ke belakang anda, hanya ketik ikon kamera di bahagian bawah skrin. Anda akan dapat menukar kembali ke kamera menghadap ke hadapan dengan mengetik ikon sekali lagi.

Can’t find your answer?

If you have questions about how Muzz works, or need technical troubleshooting help, please check out our Help & Support page.

Orang Muslim Ahli Sunah
Orang Muslim yang bujang
Aplikasi Orang Muslim yang Bujang
Orang Muslim Syiah
Gerbang Perkahwinan Orang Muslim
Aplikasi Perkahwinan Orang Muslim
Berpacaran Orang Muslim
Aplikasi berpacaran orang muslim
Berpacaran islamik
Cinta Arab
Berpacaran Arab
Sembang Arab