Bantuan & sokongan | keselamatan dan-privasi | Bagaimanakah saya boleh menyembunyikan atau menunjukkan foto saya?

Bagaimanakah saya boleh menyembunyikan atau menunjukkan foto saya?

Anda mengawal sepenuhnya foto anda. Anda boleh memilih untuk menyembunyikan foto anda daripada dilihat oleh semua ahli.

Kemudian anda boleh memilih untuk mendedahkan foto anda kepada padanan khusus pada masa pilihan anda (dalam ketikan Sembang […] dan ketik Dedahkan foto).

Sebaik sahaja tidak sepadan atau disekat, foto anda akan kembali disembunyikan secara automatik.

Kedua-duanya pilihan sahaja dan tidak disarankan. Profil dengan foto yang Boleh dilihat menerima 300% lebih padanan dan kurang tidak sepadan.

Untuk menukar privasi Foto anda, pergi ke Tetapan → pergi ke Privasi → Sembunyikan foto & video saya dan togol pilihan.

Can’t find your answer?

If you have questions about how Muzz works, or need technical troubleshooting help, please check out our Help & Support page.

Orang Muslim Ahli Sunah
Orang Muslim yang bujang
Aplikasi Orang Muslim yang Bujang
Orang Muslim Syiah
Gerbang Perkahwinan Orang Muslim
Aplikasi Perkahwinan Orang Muslim
Berpacaran Orang Muslim
Aplikasi berpacaran orang muslim
Berpacaran islamik
Cinta Arab
Berpacaran Arab
Sembang Arab